mette
Sundhedsplejerske
og Familiebehandler

Mette Skjødt
Friborgvej 9
3400 Hillerød

CVR-nr: 33094779

Tlf. 60 13 11 71


Skolebørn

At følge sine børn gennem skolelivet byder på et væld af udfordringer.

Fra mit virke som skolesundhedsplejerske har jeg bred erfaring i forhold til udfordringer, der ofte melder sig i familier med skolebørn. Ofte virker udfordringerne uoverskuelige, men min erfaring er, at med let sparring åbner løsningerne sig. Løsningerne er ikke ens for to familier, hvorfor jeg vægter den helt individuelle vejledning og rådgivning.

Til familier med børn i skolealderen tilbyder Alle tiders Familieliv vejledning, rådgivning og sparring, som oftest i form af hjemmebesøg, men der er også mulighed for samtaler, der kan finde sted i min konsultation i Hillerød.

Af områder, som jeg har særlig erfaring og kompetence indenfor, kan nævnes: Hverdagen, trivsel, sygsdomsforebyggelse, nattevædning, sorg, sociale relationer samt over- og undervægt.Siden er sidst revideret den 20. december 2013