mette
Sundhedsplejerske
og Familiebehandler

Mette Skjødt
Friborgvej 9
3400 Hillerød

CVR-nr: 33094779

Tlf. 60 13 11 71


Privat sundhedspleje

At blive forældre bliver aldrig rutine, og uanset om det er 1. eller 6. gang, kan man blive udfordret på en måde, der virker uoverkommelig.

Alle tiders Familieliv tilbyder sundhedspleje på tidspunkter, hvor de kommunale ordninger normalt ikke har tilbud. F.eks. puttevejledning ved puttetid.

Alle tiders Familieliv er til dig/jer, der ønsker en privat sundhedsplejerske som supplement til eller i stedet for det kommunale tilbud. Med mit tilbud om privat sundhedspleje vil jeg gerne medvirke til, at I som familie kan sikre jeres barn den bedste opvækst.

Alle tiders Familielivs private sundhedspleje henvender sig primært til familier med barn/børn i alderen 0-3 år, og finder sted hjemme hos jer.

Et hjemmebesøg varer 1-3 timer afhængig af problemstilling og indeholder undersøgelse af jeres barn samt vejledning, rådgivning og sparring i forhold til det, der på det givne tidspunkt er aktuelt i jeres familie. Ud fra jeres behov definerer vi i fællesskab besøgets indhold og tema, og med afsæt i min faglige kompetence og erfaring sikrer jeg, at I får vejledning, rådgivning og sparring, som I kan bruge med det samme.

bilfraforside

Emner kan f.eks. være: Amning, flaske, trivsel, søvn, gråd, døgnrytme, vækst, motorisk udvikling, søskende, overgangskost, spædbarnssamvær, amme/flaskeophør, jalousi m.v.

Jeg er opdateret i forhold til Sundhedsstyrelsens nyeste anbefalinger og retningslinier, og jeg er medlem af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker.Pressemeddelelse klik herSiden er sidst revideret den 20. december 2013