mette
Sundhedsplejerske
og Familiebehandler

Mette Skjødt
Friborgvej 9
3400 Hillerød

CVR-nr: 33094779

Tlf. 60 13 11 71


Mennesket bag Alle tiders Familieliv

mette
Mette Skjødt f. 1975


Jeg stiftede Alle tiders Familieliv i oktober 2010 og havde det som bibeskæftielse indtil 31. maj 2013. Siden 1. juni 2013 har Alle tiders Familieliv været min primære beskæftigelse. Jeg deltager løbende i kurser og videreuddannelse og er altid opdateret i forhold til Sundhedsstyrelsens nyeste anbefalinger.

I løbet af 2016 forventer jeg at blive certificeret i Neuroaffektiv udviklingspsykologi af psykolog Susan Hart
Ligedes starter jeg i 2016 på et uddannelsesforløb i Theraplay, hvor jeg tager trin 1 i januar.

I 2015 gennemførte jeg 1-årig efteruddannelse i Neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier ved psykolog Susan Hart

I 2014 gennemførte jeg et efteruddannelsesforløb i Neuroaffektiv psykoterapi ved psykolog Susan Hart og psykoterapeut Marianne Bentzens.
Jeg deltog ligeledes i temadag om Vurderingsmetoder rettet mod intervention og udvikling ud fra neuroaffektiv teori med Knud Hellborn og Jesper Birck

I december 2012 afsluttede jeg 1-årig efteruddannelse som narativ samtalepraktiker, ved Dispuk  i Snekkersten. Læs om  Dispuk  

Jeg har løbende under min ansættelse som sundhedsplejerske deltaget i undervisningsforløb med blandt andre Susan Hart, Kjeld Fredens, Per Brændgaard, Bente Klarlund, Jesper Juul m.fl.

Sundhedsplejerske siden 2006, med erfaring fra kommunal sundhedsplejerske ordning, samt spædbarnspsykiatrisk afdeling. 

Coachet af privatpraktiserende psykolog og supervisor Karen Berring og John Hjarlsø Mortensen.

Sygeplejerske siden 1999, med erfaring fra børneafdeling, hjemmepleje og psykiatri.

Jeg har hele livet interesseret mig for det mellemmenneskelige samspil. Hvad sker der, når mennesker mødes? Jeg fascineres dybt af den mangfoldighed, som mødet mellem mennesker bringer med sig afhængigt af, hvem der mødes.

Jeg har i mere end 10 år arbejdet professionelt i mødet mellem mennesker, og jeg har herigennem udviklet en tilgang til det mellemmennskelige samspil, der gør mig i stand til at vejlede, rådgive og sparre med par, familier og enkeltpersoner, så de opnår muligheder for bedre udnyttelse af deres potentiale.

Gennem mit professionelle virke har jeg set rigtig mange af familielivets facetter:

  • Den evige lykke ved at blive forældre.
  • De næsten uoverkommelige udfordringer i at leve op til at være de perfekte forældre.
  • Den store smerte i ikke at få det barn, man ønskede sig, men måske et handikappet eller sygt barn.
  • Og alleværst af alt, at barnet dør.

At arbejde med nutidens moderne familier er min absolutte hjertesag, og jeg vægter imødekommenhed og engagement samt omhu og kvalitet i mit arbejde.

Privat er jeg mor til fire børn, født i 1999, 2001, 2003 og 2009.

Mette_med_familie

Pressemeddelelse klik herSiden er sidst revideret den 1. januar 2016