mette
Sundhedsplejerske
og Familiebehandler

Mette Skjødt
Friborgvej 9
3400 Hillerød

CVR-nr: 33094779

Tlf. 60 13 11 71


Tvangsforebyggende foranstaltninger i familiers eget hjem

Siden 2011 har Alle tiders Familieliv varetaget meget forskelligartede akutopgaver for flere kommuner. Som oftest i form af akutindsatser, der iværksættes sideløbende med, at en børnefaglig undersøgelse bliver udarbejdet.

Jeg arbejder på alle tider af døgnet og har stor erfaring med at have familiens eget hjem som min arbejdsplads.

Min indsats kan som oftest inddeles i tre faser.

  • En observerende fase
  • En  intervenerende og egentlig behandlende fase
  • En stabiliserende fase

Jeg har i mit arbejde konstant fokus på familiens udviklingspotentiale, og søger at få dette bragt i spil med afsæt i de erfaringer, jeg gennem hele livet har bygget op. Jeg har en narrativ tilgang, og mit teoretiske fundament er den neuroaffektive udviklingspsykologi.
I alle indsatser har jeg hele tiden øje for familiens nærmeste udviklingszone.

Alle tiders Familieliv har bl.a. erfaring med


  • Støttende og afklarende indsatser i familier, hvor kommunen er i tvivl om, hvorvidt børn kan blive boende sammen med deres mor og/eller far.
  • Forældreevnevurdering samt spædbarnssikring af mor og barn som var akutanbragt på lokalt opholdssted.
  • Sikring af spædbarn i eget hjem hos mor med meget svær efterfødselsreaktion.
  • Forældreevnevurdering samt afklaring af forældrepotentiale hos mor anbragt med sit barn på krisecenter
  • Akut familiepleje af spædbarn inden endelig anbringelse i plejefamilie.
  • m.v.

Ring gerne og hør nærmere ved konkrete opgaver.

Siden er sidst revideret den 23. juni 2014