mette
Sundhedsplejerske
og Familiebehandler

Mette Skjødt
Friborgvej 9
3400 Hillerød

CVR-nr: 33094779

Tlf. 60 13 11 71


Parallelanbringelse - Familiepleje til mor og barn eller far og barn

I april 2013 blev jeg og min familie - af Hillerød Kommune - godkendt til at kunne tilbyde familiepleje til mor og barn eller far og barn.

Vi ser parallelanbringelse som et alternativ til aleneanbringelse af barnet, en institutionsanbringelse af hele familien eller risikable hjemgivelser af f.eks. nyfødte børn født af misbrugende mødre. Vi ved, at mange af de familier, der er så sårbare, at de får anbragt deres børn, ikke har nogle indre billeder af, hvordan et familieliv kan leves. De fleste har drømme og forestillinger om det gode børneliv, men ikke forudsætninger for at skabe det.

Ved at parallelanbringe forælder og barn er der tale om tidlig indsats, og sigtet er at skabe optimale vilkår for forældreevneudvikling. Det er dokumenteret, at det er inden for barnets første leveår, at forældreevneudviklingen har de bedste vækstbetingelser.
Derfor retter tilbuddet om parallelanbringelse sig primært mod familier, hvor barnet er enten ufødt, nyfødt eller max. 1 år.

Familien indkvarteres i en 55 m2 stor lejlighed, som er integreret i vores bolig, så der er mulighed for i starten at leve sammen som én familie, og henimod slutningen af et forløb leve mere uafhængigt.

Formål
 • At give det anbringelsestruede barn en fair chance for at blive sammen med sin mor og/eller far og samtidig sikre, at det ikke lider overlast.
 • At aflaste mor og/eller far i et sådant omfang, at det bliver muligt at sætte ind med støtte, der ligger i zonen for nærmeste udvikling, og dermed åbne for reel vurdering af forældreevne og forældrepotentiale.
 • At give mor og/eller far mulighed for at spejle sig i en familie, der fungerer.

Ved anbringelse af mor og barn eller far og barn hos os er der ikke tale om familiepleje alene, der er tale om en målrettet indsats med afsæt i den neuroaffektive udviklingspsykologi.

Nedenstående elementer vil alle indgå naturligt i hverdagen i tilpasset omfang og på tidspunkter, der passer til barnets rytme:

 • Aflastning
 • Netværksinddragelse
 • Spædbarnslære
 • Motorisk træning
 • Sansestimulation
 • Sundhedsfaglig vurdering
 • Vurdering samt udvikling af kontaktevne bl.a. via elementer fra theraplay
 • Forældreevneudvikling via:
 •  Aflastning
 •  Narrativ samtalepraksis
 • Coaching
 • Elementer fra thereplay
 • Fælles varetagelse af hverdagens gøremål

Såfremt, der vurderes at være behov for
psykologfagligt behandlingssupplement, kan Alle tiders Familieliv sammensætte en særlig indsats i samarbejde med en psykolog, med mange års erfaring i arbejdet med parallelanbragte familier.
Det er ligeledes også muligt at tilkøbe et behandlingssupplement i form af et Theraplay-forløb, ved Internationalt Certificeret Theraplay Terapeut.
 
Alle tiders Familieliv har allerede erfaring fra
fire meget forskellige forløb.Siden er sidst revideret oktober 2015