mette
Sundhedsplejerske
og Familiebehandler

Mette Skjødt
Friborgvej 9
3400 Hillerød

CVR-nr: 33094779

Tlf. 60 13 11 71


Familiebehandling i familiens eget hjem
 
Siden 2011 har Alle tiders Familieliv for flere kommuner varetaget forskellige familiebehandlende indsatser i familiers eget hjem. Som oftest indsatser, der ligger på tidspunkter, hvor kommunen ikke har mulighed for at sætte ind med interne indsatser.
Jeg arbejder på alle tider af døgnet og alle ugens syv dage.

Jeg er fortrolig med at have familiernes hjem som min arbejdsplads og oplever, at dette som oftest giver unik mulighed for at få øje på sprækker af foretrukken adfærd, som kan danne udgangspunkt for udnyttelse af skjulte udviklingspotentialer.

Med min baggrund som sundhedsplejerske hvor jeg har erfaret, hvor forskelligt livet kan leves, og hvor godt børn med meget forskellige vilkår kan komme gennem livet, har jeg et helt særligt grundlag, som jeg anvender med tanke på inklusion. Det er afgørende for mig, at familierne ikke længere end nødvendigt holdes i specielle tilbud.

Min indsats kan som oftest inddeles i tre faser:

  • En observerende fase
  • En intervenerende og egentlig behandlende fase
  • En stabiliserende fase

Alle tiders Familieliv har erfaring med

  • At få børn, der mistrives i daginstitution eller skole, til at trives
  • At få familier ramt af stress tilbage til en mindre stresset hverdag
  • At få afklaret, hvorvidt der kan skabes tilstrækkeligt overskud hos presssde forældre til, at familiens børn kommer i trivsel
  • At få ekstremt kræsne/spisevægrende børn til at spise og trives
  • At vurdere forældreevne og forældrepotentiale
  • At varetage familieopfølgning i forbindelse med hjemgivelse af tidligere anbragte børn.
Siden er sidst revideret den 23. juni 2014